Mini Bordro

Mini Bordro
Son Sürümde Yapılan

Programın bu sürümüyle; 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli parametreler işlendi.

Yönetici Notu

Mini bordro programı 2007 yılından bu yana, geçmişten günümüze 27 yıllık dönemle ilgili olarak tüm temel parametrelere göre bordro hesaplamalarını yapar.

Genel Bilgi

Her yıl başı asgari ücret açıklandıktan sonra ücret hesaplama tabloları sosyal medyada dolaşıma çıkar. Emekli olup da çalışan, kapıcı, normal, birinci-ikinci-üçüncü derece engelli, SGK Prim teşviki alan, işsizlik sigortası hesaplanan veya tam tersi vb. durumlar. Kısacası statik olarak tablo yayınlamak isterseniz en az (2 x 4 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2=) 4.096 tablo yayınlamanız gerekir yine de bazı şeyler eksik kalır.

Örneğin bazı durumlarda asgari ücret dışında da hesaplama yapmanız gerekir, gün sayısını değiştirmeniz gerekir, netten brüte gitmeniz gerekir. Denetim yapıyorsanız eski dönemler hesaplamaları kontrol etmeniz gerekir.

Bu işe gönül vermiş-verecek hedef kitleniz, bir statik resimden çok daha fazlasını hak etmektedir. Bu amaçla geliştirilen mini bordro programı 2007 yılından bu yana, geçmişten günümüze 17 yıllık dönemle ilgili olarak bu hesaplamaları sizin için yapmaktadır.

Mini bordro programı aşağıdaki özellikleri barındırmaktadır:

  • Brüt`ten Net`e ve Net`den Brüt`e hesaplama,
  • 01/01/2007 tarihinden itibaren tüm mevzuat dönemlerine uygun,
  • 2022 Yılından itibaren geçerli olan asgari ücret istisnasına uygun.
  • 2021 ve öncesinde geçerli olan asgari geçim indiriminde eş çalışma durumu ve çocuk sayısında tüm alternatiflere uygun olup asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, Gelir Vergisi Kanunu tarifesi nedeniyle içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altına düşmesi sonucunda ilave asgari geçim indirimi hesaplayabilir,
  • Sakatlık İndirimi, kapıcı muafiyeti, emekli çalışan seçimleri yapılabilir,
  • İşveren maliyetinde SGK İşveren payı değiştirilebilir özellikte, ayrıca eski %6 işveren prim desteği ile 6111 ve 7103 sayılı Kanunlarla getirilen ilave teşviklere uygun hesaplama seçenekleri mevcut,
  • Gelir vergisinde önceki dönemlerden gelen matrah eklenebilir,
  • 1-30 Gün arasında çalışma günleri belirlenebilir,
  • Tüm hesaplama ayrıntıları ekrandan görülebilir ve ekran görüntüsü ".pdf",".png" ve ".docx" formatlarında kaydedilebilir.

Bu program Atc Tools programının ayrılmaz bir parçasıdır. Atc Tools programını tetkik veya indirme için burayı tıklayınız.