Usulsüzlük Cezaları

Usulsüzlük Cezaları
Son Sürümde Yapılan

2022 Yılı usulsüzlük cetveli işlendi.

Yönetici Notu

Bu program 2005 Yılından günümüze V.U.K. Md. 352 uyarınca kesilmesi gereken gereken birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezalarının cetvellerini gösterir.

Normalde genel usulsüzlük cezaları için cetvele bakmak yeterlidir.

Bu program 2005 Yılından günümüze V.U.K. Md. 352 uyarınca kesilmesi gereken gereken birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezalarının cetvellerini gösterir.

Aynı takvim yılında aynı neviden birden fazla usulsüzlük fiilleri ile tekerrür uygulaması, tek kat ve iki kat ceza uygulamasına göre hesaplama yapabilir.

Bu program Atc Tools programının ayrılmaz bir parçasıdır. Atc Tools programını tetkik veya indirme için burayı tıklayınız.